የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ ለኢቴክ አ.ማ. ባለ አክሲዮኖች

 

የጠቅላላ ጉባኤ ጥሪ ለኢቴክ አ.ማ. ባለ አክሲዮኖች

የኢቴክ አ.ማ. ባለአክስዮኖች 3ኛ መደበኛ እና 2ኛ አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤ በንግድ ህግ አንቀጽ 366፣ 367፣ 370፣ 371 እና 372 መሠረት ታህሳሰ 2 ቀን 2014 ዓ.ም. ከጠዋቱ 2፡30 ጀምሮ በቀነኒሳ ሆቴል ስለሚካሄድ ባለአክስዮኖች ወይም ወኪሎቻቸው በጠቅላላ ጉባኤው እንዲገኙ የዳይሬክተሮች ቦርድ ጥሪውን ያቀርባል።

የ 3ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ አጀንዳዎች

1. አጀንዳ ማጽደቅ
2. የ2013 በጀት ዓመት የዳይሬክተሮች ቦርድ ዓመታዊ ሪፖርት ማዳመጥ፤
3. የ2013 በጀት ዓመት የዉጭ ኦዲተሮችን ሪፖርት ማዳመጥ፤
4. በተ.ቁ. 2 እና 3 በቀረቡት ሪፖርቶች ላይ ተወያይቶ መወሰን፤
5. የ2014 በጀት ዓመት የዳይሬክተሮች ቦርድን ወርሀዊ እና ዓመታዊ የስራ ዋጋ መወሰን፤
6. የ2014 በጀት ዓመት የውጪ ኦዲተሮችን መሾም እና የአገልግሎት ክፍያቸውን መወሰን፣
7. የዓመቱን የተጣራ ትርፍን በተመለከተ መወያየት፣
8. የጉባኤዉን ቃለ-ጉባኤ ማፅደቅ፤

የባአክሲዮኖች 1ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባዔ

1. የኩባንያውን መመስረቻ ፅሁፍ ማሻሻል፤

ማሳሰቢያ

1. የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል በጉባኤው ላይ የሚገኙ ተሳታፊዎች በሙሉ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል (ማስክ) ማድረግና ሌሎች አስፈላጊ የጥንቃቄ እርምጃዎችን መከተል አለባቸው፡፡

2. በጉባኤው ላይ በአካል መገኘት የማይችሉ ባለአክሲዮኖች ከህዳር 15 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ እስከ ህዳር 30 ቀን 2014 ዓ.ም በአካል በድርጅቱ ዋና መስሪያ ቤት በሚገኘው የሼር ክፍል ቀርበው ለዚሁ ዓላማ የተዘጋጀውን የውክልና መስጫ ቅጽ በመፈረም ወይም ውል ለመዋዋል ስልጣን በተሰጠው አካል የተረጋገጠና በስብሰባው ለመካፈል የሚያስችል የውክልና ስልጣን ማስረጃ የተሰጣቸው ወኪልዎ የወካዩን ኢትዮጵያዊ ወይም ትውልደ ኢትዮጵያዊ የውጭ ሃገር ዜጋ መሆንዎን የሚያረጋግጥ የታደሰ መታወቂያ፤ፓስፖርት ወይም መንጃ ፍቃድ ኮፒ እንዲሁም የውክልናውን ኦሪጅናልና አንድ ፎቶ ኮፒ ይዘው በመቅረብ በስብሰባው መሳተፍ ይችላሉ፡፡

3. በተጨማሪ በስብሰባው እለት በአካል መገኘት ለማይችሉ ባለአክሲዮኖች የበይነ መረብ ማገናኛ ዘዴ (Virtual Meeting ) ስለሚዘጋጅ መስፈንጠርያውን ቀኑ ሲደርስ የምናሳውቅ መሆኑን እንገልጻለን።

ለተጨማሪ መረጃ

ዋና መ/ቤት፡ ታምራት ህንፃ 1ኛ ፎቅ ቦሌ ጃፓን፣ አዲስ አበባ
ስልክ ቁጥር፡ 0118220422 ወይም 0903111177
ኢሜል: shares@etechsc.com
ድህረ ገፅ: www.etechsc.com

የ ኢቴክ አ.ማ
የዳይሬክተሮች ቦርድ

 

April 21, 2021 set as the last date for remaining 50% subscription

As most shareholders requested, eTech Board of Director decided April 21, 2021 as the last date for remaining 50% subscription (second term payment) for founder benefit share. Please note that we are still selling ordinary share for new or existing shareholders.

eTech Launch Event held at Skylight Hotel

eTech held its public launch event at Skylight Hotel, Addis Ababa in the attendance of its board of directors, share holders , invited government officials and guests.

Founder’s benefit share selling extended until January 21, 2021

eTech’s Board of Directors has decided to extend the founder’s benefit share selling (i.e. sharing 4% of the net profit for successful three years) until January 21, 2021 in light of eTech’s public launching event on January 14, 2021.

eTech Public Launching Event

eTech is finalizing preparations for its public launching event on 14 Jan 2021 at The Skylight Hotel. Higher government officials, eTech Board of Directors, invited guests, eTech shareholders and various print & digital medias are expected to attend the event.

The event will be transmitted live via Zoom and eTech’s Facebook account so that eTech’s Founding members living abroad can participate.

Final date of the founder’s benefit share selling extended to 31 Dec 2020

Congratulations!!!

Good news to all eTech family, the Board of Directors decided to extend the final date of the founder’s benefit share selling (4% Net Profit for successful three years) from November 30, 2020 to December 31, 2020.
The board decision considered the following factors:

  • The last one-month political instability of the country
  • Existing shareholders request for additional investment
  • The huge number of requests coming from prospective shareholders for extension and
  • Regional coordinators demand for covering all regions.

However please all note that, the extension may close at any time earlier before the final date December 31, 2020, when the allocated founders benefit paid-up capital is completed.
Lastly the eTech Board of Directors would like to extend its gratitude to those shareholders who are dedicated to complete the payment with in the given time.

eTech delivered its first development project

eTech has delivered its first development project with great success to MeQrez health services S.C. ; an up and coming state of the art health services provider.

The customer has commented that eTech’s communication, attention to detail and on time delivery is second to none. The successful delivery of the first project has signaled the launch of the subsequent, larger projects of automating the end-to-end operations of the institution.

Visit the delivered project

eTech to launch Cyber Security Week activities

eTech’s security product line leader has informed that eTech is finalizing preparations to start different Cyber Security Week activites in relation to the international cyber security month initiative.

More details will be released soon!